Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Ανοιχτή θέση εργασίας στο Public Αγρινίου

Αποτέλεσμα εικόνας για Public Αγρινίου


Τι άτομο ζητά η εταιρεία και που θα στείλετε βιογραφικό

Το Public Αγρινίου επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει για τo κατάστημα του Service Technician (Κωδικός: SGR/0514 Tech_HY).
Ο/Η κάτοχος της θέσης διατηρεί ενεργό ρόλο στην εκτέλεση τεχνικών εργασιών στο τμήμα service και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των διαδικασιών που ορίζει η εταιρεία.

Αρμοδιότητες

 • Ενδελεχής έλεγχος, διάγνωση σφαλμάτων και επισκευή συσκευών (laptops, desktops, tablets & κινητά τηλέφωνα)
 • Εγκατάσταση και αναβάθμιση Software και Hardware
 • Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος
 • Επίτευξη των μηνιαίων KPI’s που έχουν τεθεί από την εταιρία
 • Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών (εσωτερικών & εξωτερικών)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Ανώτατης σχολής (ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολλέγιο / ΙΕΚ) κατεύθυνσης Τεχνικού Η/Υ, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου
 • Προϋπηρεσία 2 – 3 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Άριστη ικανότητα ελέγχου, διάγνωσης / εντοπισμού σφαλμάτων, και επισκευής
 • Άριστη γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης Software και Hardware
 • Εμπειρία σε λογιστική διαχείριση αποθεμάτων και ERP/CRM (πχ. SAP) προγραμμάτων
 • Καλή χρήση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Explorer)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες με προσανατολισμό στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αποφασιστικότητα και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοπαρακίνησης
 • Σωστή διαχείριση χρόνου, ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Η εταιρεία παρέχει

 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό ΕΔΩ (συμπληρώνοντας ως επιθυμητή περιοχή απασχόλησης το Αγρίνιο).
Πηγή: agriniovoice.gr 
loading...