Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

ΟΑΕΔ: Οι παγίδες που μπορεί να σας στερήσουν επίδομα και κάρτα ανεργίας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΑΕΔ: Οι παγίδες που μπορεί να σας στερήσουν επίδομα και κάρτα ανεργίας

Στο αέρα για χιλιάδες ανέργους βρίσκεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ αλλά και η ιδιότητα του ανέργου καθώς ορισμένα λάθη ή παραλείψεις μπορεί να σας τα στερήσουν.


Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπάρχουν τουλάχιστον 18 περιπτώσεις, οι οποίες λόγω αβλεψίας ή κακής εκτίμησης του ανέργου μπορούν να του στοιχίσουν παροχές, αλλά και δικαιώματα.

Αναλυτικότερα:

Aναστολή επιδότησης ανέργου
Η λήξη άδειας διαμονής εργασίας ( αφορά πολίτες τρίτων χωρών)

Προσωρινή ή οριστική ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας

Η διοικητική κράτηση ή φυλάκιση

Η ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιαδήποτε μορφής απασχόλησης

Η μετάβαση στο εξωτερικό

Η στράτευση

Ωστόσο, αν εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών πάψουν να υπάρχουν οι παραπάνω λόγοι, τότε ο άνεγος λαμβάνει εκ νέου το επίδομα.

Διακοπή επιδότησης ανέργου

Οριστική ανικανότητα για εργασία

Αν δεν παρουσιαστεί σε δύο συνεχόμενα τρίμηνα στο τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης, ή σε περίπτωση που απασχολείται χωρίς να το έχει δηλώσει στον ΟΑΕΔ.
Λόγοι διαγραφής από το Μητρώο του Οργανισμού

Η ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης
Προσωρινή ή οριστική ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας
Η διοικητική κράτηση ή φυλάκιση
Η μετάβαση στο εξωτερικό
Η συνταξιοδότηση εξ ιδίου δικαιώματος
Η στράτευση
Η λήξη άδειας διαμονής εργασίας ( αφορά πολίτες τρίτων χωρών)
Η φοίτηση, η μαθητεία, ή πρακτική άσκηση ( εξαιρούμενης της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς εργασιακή σχέση ) και
η κύρια ασφάλιση σε ΟΓΑ, ΝΑΤ.


Πηγή: dikaiologitika.gr 
loading...