Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Επιστροφή φόρου: Ο αυτόματος συμψηφισμός «εκμηδενίζει» την επιστροφή των χρημάτων

Αποτέλεσμα εικόνας για Επιστροφή φόρου

Ο συμψηφισμός της επιστροφής φόρου εκμηδενίζει το ενδεχόμενο να πάρει κάποιος πίσω χρήματα από το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης. Ο αυτόματος συμψηφισμός έχει τεθεί σε ισχύ από πέρσι και κρύβει παγίδες.


Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη που είχε εκδοθεί από πέρσι το Ιούνιο ενεργοποιήθηκε το άρθρο 80 του ν. 4446/2016, το οποίο προβλέπει αυτόματο συμψηφισμό των επιστροφών φόρου και για ποσά κάτω από 1.500 ευρώ με οφειλές φόρου, είτε αυτές είναι ληξιπρόθεσμες είτε είναι απλώς βεβαιωμένες, όπως είναι στην παρούσα περίοδο ο φόρος ιδιοκτητών ακινήτων.

Έτσι σεε περίπτωση επιστροφής φόρου οι ΔΟΥ θα αναζητούν αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISnet αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας ακόμη κι αν τα προς πληρωμή ποσά είναι χαμηλότερα από 1.500 ευρώ, που είναι το όριο πάνω από το οποίο προβλέπεται κανονικά η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το σύστημα ΤΑΧΙSnet δεν θα εκδίδει αποδεικτικό ενημερότητας, λόγω ύπαρξης οφειλής του δικαιούχου προς τη Φορολογική Διοίκηση, ληξιπρόθεσμης ή μη ληξιπρόθεσμης, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εξόφληση της απαίτησης του ιδιώτη θα υποβάλει αίτημα αυτοδίκαιου συμψηφισμού της οφειλής του προς το Δημόσιο με την απαίτησή του από αυτό. Ουσιαστικά, οι συμψηφισμοί των χρηματικών απαιτήσεων από το Δημόσιο γίνονται ακόμη και με μη ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές των δικαιούχων είσπραξης των χρημάτων όπως είναι για παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ.

Η αλλαγή αυτή απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την ταλαιπωρία αν ήθελε να συμψηφίσει την επιστροφή φόρου του με τις δόσεις κάποιας ρύθμισης που ακολουθούσε ή κάποιες μελλοντικές οφειλές. Με δεδομένο ότι οι συμψηφισμοί δεν ήταν αυτόματοι θα έπρεπε να πάει στην εφορία του να κάνει σχετική αίτηση και αν η επιστροφή ήταν πάνω από 1.500 ευρώ έπρεπε να εξασφαλίσει πιστοποιητικά από όλες τις οικονομικές υπηρεσίες ότι δεν οφείλει τίποτα και πουθενά.

Ωστόσο ο τυχερός φορολογούμενος που έχει για φέτος επιστροφή φόρου έχει μπροστά μια παγίδα. Αυτή είναι ότι για να πάρει την επιστροφή του θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος και μάλιστα να προσκομίσει ο ίδιος το αντίστοιχο πιστοποιητικό από το ασφαλιστικό του ταμείο. Τούτο διότι με βάση τη διάταξη του νόμου δεν επιτρέπεται να εξοφλείται χρηματική επιστροφή χωρίς την ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας από τον εκάστοτε φορέα κύριας ασφάλισης του δικαιούχου.

Η ασφαλιστική ενημερότητα αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης και αναζητείται αυτεπάγγελτα.

dikaiologitika.gr
loading...