Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Δήμος Αγρινίου :Προσφορές για την κοπή χόρτων και καθαρισμού δρόμων και κοινόχρηστων χώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για κοπή χόρτων και καθαρισμού δρόμων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                    Αγρίνιο, 14-05-2018
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                Αρίθμ. Πρωτ.: 25482
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό  διαγωνισμό  «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8 m», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 51.230,60€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αγρινίου, στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου  (Δαγκλή 25 & Παπαϊωάννου, 2ος όροφος),  στις 31/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα έως 11:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.
 Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή  προσφέροντες οι οποίοι , δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν την συγκεκριμένη προμήθεια .
Περισσότερες πληροφορίες  θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος  όροφος , τηλέφωνο   2641360257) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες   ή  από την  ιστοσελίδα του Δήμου (www.agrinio.gr).                                                                                     
                      
Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

Αρχείαloading...