Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Αποτέλεσμα εικόνας για Πρόσληψη 20 ατόμων


Είκοσι (20) άτομα που θα απασχοληθούν ως εργάτες γενικών καθηκόντων για έως πέντε μεροκάματα ενδιαφέρεται να προσλάβει για τον Μάιο ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και Πέντε (5) ημέρες από σήμερα.

Πηγή: xiromeronews.blogspot.gr
loading...